Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN TÍCH TÍNH ĐẶC THÙ TRONG CẤU TRÚC CỦA TIỂU PHẦN NUCLEAR FACTOR-YA Ở CÂY HỌ ĐẬU Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Phạm Phương Thu, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Thị Xuân, La Việt Hồng
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ NGHE SONG SONG GRADED STORIES Tóm tắt
Nguyễn Thị Huế, Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Vũ Thị Thu Phương
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU VỚI K- ĐIỂM GẦN NHẤT Tóm tắt   PDF
Ngô Mạnh Tưởng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Nhung
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC CÁC PHIẾM HÀM TÍCH PHÂN Tóm tắt   PDF
Vũ Vinh Quang, Lại Văn Trung
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT TỔNG HỢP CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON PHA TẠP KIM LOẠI Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thi Quỳnh, Phạm Thi Mai, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Thi Phương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Vũ Anh Đức, Phạm Trường Long
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hòa
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LŨY THỪA, MŨ, LÔGARIT Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hạnh Lâm, Phạm Thị Thu Hằng, Đoàn Ánh Dương, Lã Thị Thu Sen
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 SAO ĐỔI NGÔI CỦA CHU VĂN – MỘT TIỂU THUYẾT CHÂN THỰC VỚI DẤU ẤN “TIÊN BÁO” TRÊN PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG PHẢN ÁNH Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Hải
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Tóm tắt   PDF
Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO TRẠM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12 Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hiền, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Việt Hoằng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH DANH LOÀI LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus setaceus Blume) THU TẠI THUẬN CHÂU, SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lò Thị Mai Thu, Trịnh Thị Thủy, Chu Hoàng Mậu
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH LOẠI LOÀI SUM LIÊN (Adinandra lienii) THU TẠI TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Quân, Kiều Thị Trà Giang
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC VÀ HÒA NHẬP CHO HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM VÀ THÚC ĐẨY SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Loan
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐỌC CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Trần Văn Đăng
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Lại Thu Uyên
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SỰ KẾT TINH PHONG CÁCH SỐNG CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thúy Hoa
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỰ TỒN TẠI DUY NHẤT NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN CẤP BỐN ĐẦY ĐỦ Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC SO SÁNH CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI Ở SẢN PHỤ CON SO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN TRONG 2 GIAI ĐOẠN 2013 VÀ 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Xuân Thành
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SONG SONG HÓA VIỆC CHỌN TÂM VÀ TÍNH VÉC TƠ TRỌNG SỐ CHO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn, Khuất Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hải Long
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÁCH DÒNG GEN Lc HOẠT HÓA SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN Ở CÂY NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG (ZEA MAYS SUBSP. CERATINA (KUELSHOV) ZHUK) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Khuyên, Phạm Thị Thanh Nhàn
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GẠO (Swine Cysticercucois) TRÊN ĐÀN LỢN TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Ngân
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Nụ
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG CÂY RAU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE TẠI VÙNG TRỒNG RAU HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Võ Hữu Công
 
201 - 225 trong số 323 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>