Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRỒNG CAM SÀNH TẠI XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Lan Hương
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRỒNG RAU MẦM TỰ ĐỘNG ICTU_ASM_2019 Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Đình Lực, Dương Thị Quy, Lương Thị Minh Huế, Đào Trần Chung
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU BIỂU HIỆN GIỮA CÁC TIỂU PHẦN CỦA YẾU TỐ NHÂN Y Ở LOÀI ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Lê Thị Ngọc Quỳnh
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Minh, Nguyễn Thị Tâm, Trần Việt Dũng
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU VỀ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM NHỎ, CẶP ĐÔI THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Lan Hương
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THAY ĐỔI Ở TUỔI DẬY THÌ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VỤ BẢN- TỈNH NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Hà, Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Tú Anh
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ VỰNG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phạm Thị Thu Trang
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐÍCH TRONG LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC DIỄN ĐÀN XÃ HỘI TRÊN FACEBOOK CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Ngô Thu Huyền
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CHẤT CHIẾT TỪ CHÈ XANH VÀ NGHỆ VÀNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Đức Mạnh, Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Khắc Tùng, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Duy Thư
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN NỀN TẢNG ANDROID Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung, Lê Hoàng Hiệp, Dương Thị Quy
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP ẨN MÃ VỚI MẬT MÃ KHÔNG SỬA VẬT PHỦ Tóm tắt   PDF
Đặng Xuân Bảo
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LUỒNG GIAO THÔNG TRÊN MỘT TUYẾN PHỐ, SỬ DỤNG MATHLAB TÍNH MẬT ĐỘ PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Tóm tắt   PDF
Lại Văn Trung, Hoàng Phương Khánh, Quách Mai Liên
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHẤT Ô NHIỄM CÓ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ZEOLIT X.P1 KẾT HỢP VỚI NHÔM OXIT Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hậu, Lục Tiến Thuận, Trần Thị Ái Linh
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL BẰNG THAN HOẠT TÍNH SỌ DỪA Tóm tắt
Phạm Hương Quỳnh
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC Ở XÃ CÚC ĐƯỜNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
trần ngọc hằng
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT ƯA SÁNG VÀ ƯA BÓNG THU THẬP TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Phương Dung
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA HAI LOÀI CÂY HẠN SINH THUỘC HỌ XƯƠNG RỒNG (Cactaceae) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, ĐẶC ĐIỂM HIỂN VI CỦA HAI LOÀI CỦ MÀI THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Viết Thân, Hoàng Thị Cúc, Lê Thanh Liêm
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HIỂN VI, THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DƯỢC LIỆU HOÀNG LIÊN, HOÀNG BÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Huyền, Đinh Phương Liên, Nguyễn Viết Thân, Khương Nguyễn Lưu Ly
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI HỌC VÀ ĐỊNH TÍNH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY LÁ ĐẮNG THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đoàn Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hồng, Nguyễn Thị Thu Huyền
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY DÒNG CHẢY NGANG Tóm tắt   PDF
Vi Thị Mai Hương
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LOẠI CÁC TAXON THUỘC HỌ CÀ PHÊ (RUBIACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC – PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Trần Thế Bách, Đỗ Văn Hài, Bùi Hồng Quang, Phan Thị Lan Anh, Trần Văn Hải, Bùi Thu Hà, Hà Minh Tâm, Sỹ Danh Thường
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACID TRANS-CINNAMIC TRONG VỎ QUẾ CHI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Tùng, Nguyễn Thu Quỳnh
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LŨ QUÉT TRÊN NỀN TẢNG ANDROID Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Hiệp, Phạm Xuân Kiên, Nguyễn Văn Việt, Trần Đức Hoàng
 
226 - 250 trong số 483 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>