T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Mục lục

Khoa học Giáo dục (KGD)

NGHIÊN CỨU VỀ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM NHỎ, CẶP ĐÔI THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Lưu Thị Lan Hương 3-8
KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC E-LEARNING TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hồng Nga, Trương Thị Hồng Thúy, Hà Thị Hằng 9-16
DẠY HỌC NGOẠI NGỮ QUA MÔN ĐỀ ÁN KỊCH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Sơn, Nguyễn Thị Thiết 17-22
TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE): MỘT SỐ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huế, Mai Thị Thanh Thu, Phạm Thị Hoàng Ngân 23-27
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thanh Tuyền 29-34
SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO TRẠM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12 Tóm tắt PDF
Bùi Thị Hiền, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Việt Hoằng 35-40
ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH ULISSES TRỞ VỀ (ODYSSEUS- HOMER) TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI SỬ THI VÀ LOẠI HÌNH TỰ SỰ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thắm 41-46
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC VÀ HÒA NHẬP CHO HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM VÀ THÚC ĐẨY SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Loan 47-52
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LŨY THỪA, MŨ, LÔGARIT Tóm tắt PDF
Bùi Thị Hạnh Lâm, Phạm Thị Thu Hằng, Đoàn Ánh Dương, Lã Thị Thu Sen 53-62
BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Tóm tắt PDF
Phùng Thanh Hoa 63-67
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍCH CỰC HÓA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy 69-74
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền 75-82
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỎI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Kim Thoa 83-88
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Khương, Hoàng Thị Thanh, Ngọc Thị Mỵ 89-96
MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ CÔNG TY TNHH SAMSUNG THÁI NGUYÊN (SEVT): THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Thùy Linh 97-104
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Trần Việt Cường, Nguyễn Phúc Chỉnh 105-112
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN LIỀN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Huân, Trần Hồng Thái, Trương Tuấn Linh 113-118
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI KỸ NĂNG LAO ĐỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN TUEBA Tóm tắt PDF
Đỗ Thùy Ninh, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội 119-125
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC DI TRUYỀN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Tóm tắt PDF
Nguyen Hai Ha 127-133
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Phạm Đăng Tứ 135-140
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Danh Nam 141-151
THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC” THEO CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đỗ Huy Khôi 153-158
TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Nụ 159-167
ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP ICT TRONG XU THẾ 4.0 Tóm tắt PDF
Vũ Chiến Thắng, Đỗ Đình Cường, Phùng Trung Nghĩa 169-174
TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan 175-180