T. 208, S. 15

CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1-2
PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3 Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Phong, Phạm Hồng Nam, Tạ Ngọc Bách, Lưu Hữu Nguyên, Lê Viết Báu, Lê Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Văn Đăng 3-10
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Thi, Dương Hòa An, Trần Hoài Linh, Nguyễn Trường Sơn, Trần Xuân Tình 11-18
HOÀN THIỆN CÁC VÙNG PHÁ HỦY HÌNH DẠNG BẤT KỲ TRONG ẢNH SỬ DỤNG KIẾN TRÚC MẠNG THẶNG DƯ VÀ NHÂN CHẬP TỪNG PHẦN Tóm tắt PDF
Lê Đình Nghiệp, Phạm Việt Bình, Đỗ Năng Toàn, Hoàng Văn Thi 19-26
ỨNG DỤNG MÁY VECTƠ HỖ TRỢ VÀ BẤT THƯỜNG TRONG NGỮ CẢNH CHO PHÁT HIỆN XÂM NHẬP VÀO HỆ THỐNG SCADA Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Xuân, Vũ Đức Trường, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Tăng Cường 27-34
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ XANH METYLEN CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ BÃ ĐẬU NÀNH Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hậu, Đặng Thị Hoài 35-42
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LỚP PHỦ THỦY TINH LỎNG CHỨA KẼM Tóm tắt PDF
Lê Hồng Quân 43-48
BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Dương Thành Nam, Nghiêm Trung Dũng, Mạc Duy Hưng 49-55
GIẢI PHÁP QUY HOẠCH LẠI BĂNG TẦN GSM 900MHZ CHO MẠNG 5G TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến 57-64
TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN TRONG KHÔNG KHÍ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Vương Linh, Nghiêm Trung Dũng 65-70
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI Tóm tắt PDF
Dương Hòa An, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Hoài Linh 71-76
ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Vui, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Bích Loan, Lê Thanh Thảo, Ngô Thùy Dung, Nguyễn Thị Phương Ly, Dương Bích Phương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Tiến Hà 77-82
KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO Tb(TTA)3 ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐÁNH DẤU HUỲNH QUANG Y SINH Tóm tắt PDF
Lê Thị Vinh, Hoàng Thị Khuyên, Trần Thu Hương 83-88
MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI DỰA TRÊN GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TỐI ƯU CỦA BÀI TOÁN ĐA NGUỒN ĐI, ĐA ĐÍCH ĐẾN TRÊN GOOGLE MAPS Tóm tắt PDF
Hoàng Phước Lộc, Nguyễn Phong, Lê Thanh Hiếu 89-96
ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP TIẾP THỊ LIÊN KẾT CHO CÔNG TY TNHH SHOPEE VIỆT NAM TRÊN NỂN TẢNG ACCSESSTRADE.VN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Tuyến, Đàm Thị Phương Thảo 97-103
PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN KHÍ NH3 Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG DỰA TRÊN VẬT LIỆU TỔ HỢP ỐNG NANO CÁC BON/HẠT NANO WO3 Tóm tắt PDF
Dương Vũ Trường, Nguyễn Công Tú, Lương Hữu Bắc, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hữu Lâm 105-110
THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUAN TRẮC NÔNG NGHIỆP THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Thực, Phạm Thành Nam, Nguyễn Văn Cường 111-116
NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH KHÁNG THỂ HCG TRÊN ĐẾ POLYSTYRENE SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH BETA-HCG Tóm tắt PDF
Mai Xuân Dũng, Tạ Văn Thạo, Trần Hải Yến, Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Trường Long, Nguyễn Trường Chung 117-123
NGHIÊN CỨU TÁCH SiO2 TRONG THAN TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Thanh, Ngô Mạnh Hà, Vũ Văn Khánh 125-130
PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG TỔNG SỐ CỦA ĐỒNG, CHÌ, CADMI VÀ KẼM TRONG CÂY CỎ MẦN TRẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS Tóm tắt PDF
Vương Trường Xuân 131-136
TỔNG QUAN VỀ THANH NANO VÀNG: TỔNG HỢP, ĐẶC TÍNH QUANG VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Huế, Hà Thị Ngọc Mai, Đinh Ngọc Tuyến, Hà Thị Bảo Ngân, Hoàng Thị Liên, Lê Quang Huy, Tạ Diệu Giang, Trần Thị Thực, Chu Việt Hà, Nghiêm Thị Hà Liên 137-145
NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Huế 147-152
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ Tóm tắt PDF
Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn 153-160
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN ĐỂ NGĂN CHẶN TẤN CÔNG THƯ RÁC Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Hiệp, Trần Thị Yến, Đỗ Đình Lực, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Trung, Trần Ngọc Trường 161-167
PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN TÌM NGHIỆM CÓ CHUẨN NHỎ NHẤT Tóm tắt PDF
Nguyễn Tất Thắng 169-175
ĐỊNH LÝ KIỂU BOHL-PERRON CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC ẨN TRÊN THANG THỜI GIAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hà 177-183
ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CẤP CAO CHO NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU VÀ HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC SỬ DỤNG ĐẠO HÀM STUDNIARSKI Tóm tắt PDF
Đinh Diệu Hằng, Khoa Thu Hoài, Trần Văn Sự 185-190
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ VÀ NHIỆT TỪ TRỊ CỦA HỆ HẠT NANÔ Co0,4Zn0,6Fe2O4 Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Nam, Phạm Thị Hồng Hoa, Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Thanh Phong, Đỗ Hùng Mạnh 191-196
XEM XÉT CÁC TÁC ĐỘNG BẤT LỢI ĐẾN HỆ SINH THÁI KHU VỰC SÔNG CHẢY KHI XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN BẢO NHAI I Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Trọng Dũng, Trịnh Anh Quân, Khuất Thị Hồng, Hà Thị Hiền 197-202
NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG BLUETOOTH NĂNG LƯỢNG THẤP Tóm tắt PDF
Phạm Thành Nam 203 - 208
TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC MÁY TA-RÔ REN TỰ ĐỘNG Tóm tắt PDF
Cao Thanh Long, Trần Văn Quân, Hà Đức Thuận 209 - 214
TÍNH CHẤT VÀ TỐC ĐỘ NHẢ DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT CỦA PHÂN BÓN KALI NHẢ CHẬM QUA LỚP PHỦ POLYME Tóm tắt PDF
Trần Quốc Toàn 215 - 220
VỀ SỰ TỒN TẠI NGHIỆM YẾU CỦA BÀI TOÁN KRICHHOFF THỨ VỚI SỐ MŨ TỚI HẠN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thủy, Đỗ Thị Mai Hương 221 - 227