T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

BÌA MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1 - 2
PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT TỔNG HỢP CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON PHA TẠP KIM LOẠI Tóm tắt PDF
Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thi Quỳnh, Phạm Thi Mai, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Thi Phương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Vũ Anh Đức, Phạm Trường Long 3-10
VỀ TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT TUYẾN TÍNH TRÊN THANG THỜI GIAN VỚI THÔNG TIN CHẬM VÀ HẠN CHẾ HÌNH HỌC Tóm tắt
Vi Diệu Minh, Bùi Linh Phượng 11-17
PHÁT HIỆN TẤN CÔNG CÓ ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ TỪ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU MẠNG PHÂN TÁN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Tảo, Trần Đức Sự 19-24
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ CÂY SEN HOẠT HÓA BẰNG AXIT SUNFURIC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hậu 25-32
THIẾT KẾ BUỒNG CỘNG HƯỞNG CHO LASER RẮN Nd:GLASS ĐƯỢC BƠM BẰNG LASER DIODE Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thế Tân, Trịnh Thị Lình, Nguyễn Viết Hoằng 33-39
PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC CÁC PHIẾM HÀM TÍCH PHÂN Tóm tắt PDF
Vũ Vinh Quang, Lại Văn Trung 41-47
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LUỒNG GIAO THÔNG TRÊN MỘT TUYẾN PHỐ, SỬ DỤNG MATHLAB TÍNH MẬT ĐỘ PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Tóm tắt PDF
Lại Văn Trung, Hoàng Phương Khánh, Quách Mai Liên 49-53
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH CỦA TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung 55-62
MÔ HÌNH HOÁ MẠCH TỪ BÀI TOÁN 1D ĐẾN 3D BẰNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN NHỎ HỮU HẠN Tóm tắt
Đặng Quốc Vương, Dular Patrick 63-68
CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TỐI ƯU GIẢI BÀI TOÁN SUY DIỄN HẬU NGHIỆM VỚI MÔ HÌNH CHỦ ĐỀ Tóm tắt PDF
Dương Thị Nhung, Bùi Thị Thanh Xuân 69-74
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP ẨN MÃ VỚI MẬT MÃ KHÔNG SỬA VẬT PHỦ Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Bảo 75-81
XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN DỊCH CHUYỂN CỦA MỘT HẠT NANO VÀNG DUY NHẤT TRONG HỖN HỢP NƯỚC+GLYCEROL Tóm tắt PDF
Vũ Xuân Hòa, Hoàng Văn Quế, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương 83-88
VỀ MỘT GIẢI PHÁP BẢO MẬT TRUYỀN THÔNG TRONG CHIP ESP8266 Tóm tắt
Phasixay Phimphinith, Đỗ Thị Bắc 89-97
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL BẰNG THAN HOẠT TÍNH SỌ DỪA Tóm tắt
Phạm Hương Quỳnh 99-105
KHẢO SÁT DÒNG VÀO VAN CẤP KHÍ TRONG HỆ THỐNG THẢI TRO BAY NHIỆT ĐIỆN THÔNG QUA SỬ DỤNG CFD Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Hữu Lương, Ngô Văn Hệ 107-112
MÔ HÌNH VÀ LỜI GIẢI SỐ CHO BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC ROBOT SONG SONG BẤT ĐỐI XỨNG NHÓM 3URS Tóm tắt PDF
Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy 113-117
MỘT MÔ HÌNH DEEP LEARNING NHẸ CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG TUỔI VÀ GIỚI TÍNH SỬ DỤNG MẠNG CNN Tóm tắt PDF
Phùng Thị Thu Trang, Ma Thị Hồng Thu 119-124
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN NỀN TẢNG ANDROID Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Dung, Lê Hoàng Hiệp, Dương Thị Quy 125-132
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MỘT SỐ SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM SỬ DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC – WQI Tóm tắt PDF
Cao Trường Sơn, Phạm Trung Đức, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Ánh Huyền, Đàm Quang Thiện 133-140
ĐIỀU BIẾN TRƯỜNG TRAO ĐỔI DỊCH VÀ LỰC KHÁNG TỪ THEO PHƯƠNG VUÔNG GÓC TRONG MÀNG ĐA LỚP [Co/Pd]/IrMn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Cao Thị Thanh Hải, Đinh Hùng Mạnh, Đỗ Hùng Mạnh, Vũ Đình Lãm, Nguyễn Văn Đăng 141-148
NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG TRÊN LƯU VỰC SÔNG HIẾU TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Hăng 149-155
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY DÒNG CHẢY NGANG Tóm tắt PDF
Vi Thị Mai Hương 157-161
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM CẮT BĂM PHỤ PHẨM CÂY NÔNG NGHIỆP Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Huy, Nguyễn Thanh Toàn, Vũ Văn Đam 163-168
ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ CỦA BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC ROBOT GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GRG TRÊN ROBOT CHUỖI VÀ ROBOT SONG SONG Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Thủy, Phạm Thành Long, Vũ Thu Hà 169-174
HẤP PHỤ AMONI TRÊN VẬT LIỆU QUẶNG APATIT/NANO Fe3O4 Tóm tắt PDF
Ngô Thị Mai Việt 175-182
DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG CONG GIỚI HẠN TẠO HÌNH CHO VẬT LIỆU SPCC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠ ĐỒ VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Toàn, Luyện Thế Thạnh, Bành Tiến Long 183-191
KỸ THUẬT CHATBOT ỨNG DỤNG HỆ CHUYÊN GIA CHO BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ ĐỘNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Điệp 193-197
CẢI TIẾN KIẾN TRÚC MẠNG YOLO CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG LOGO Tóm tắt PDF
Lê Đình Nghiệp 199-205
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỚT LƯNG DAO PHAY LĂN RĂNG GIA CÔNG RĂNG BÁNH TRỤ RĂNG THÂN KHAI Tóm tắt PDF
Cao Thanh Long, Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình 207-213
TỔNG HỢP MỘT SỐ XETON alpha,beta- KHÔNG NO ĐI TỪ 6-AXETYL-5-HIĐROXI-4-METYLCUMARIN Tóm tắt PDF
Dương Ngọc Toàn 215-221
GIẢI GẦN ĐÚNG BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH NỬA VÔ HẠN SỬ DỤNG LƯỚI TỰA ĐỀU Tóm tắt PDF
Trần Đình Hùng, Bùi Thế Hùng, Lê Quang Ninh 223-228
XÁC ĐỊNH VÙNG NGẬP LỤT THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH HEC 6 TÍNH TOÁN BỒI LẮNG VÀ NƯỚC DỀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THÁC GIỀNG 1,2 Tóm tắt PDF
Ngô Trà Mai 229-236
MODEL ON RANKING MANUFACTURERS OF THE NETWORK IN THE AUTOMOTIVE PRODUCING SUPPLY CHAIN Tóm tắt PDF
Phạm Thu Hằng 237-241
VỀ SỰ TỒN TẠI HAI NGHIỆM KHÔNG TẦM THƯỜNG CHO BÀI TOÁN DIRICHLET CHỨA TOÁN TỬ p-LAPLACE THỨ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thủy, Vũ Thanh Tuyết 243-250
ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TRONG XÂY DỰNG WEBGIS CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Loan, Hà Xuân Linh 251-255
TỔNG HỢP MỘT SỐ AZOMETIN TỪ DẪN XUẤT 4-(2-AMINOETHYL) BENZENSULFONAMIDE Tóm tắt PDF
Hoàng Thanh Đưc 257-263
NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HIỆN TƯỢNG ĐÀN HỒI SAU BIẾN DẠNG DẺO KHI TẠO HÌNH CHỮ U CHO TẤM VẬT LIỆU DP590 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Toàn, Vương Gia Hải 265-271
BẬC KHÔNG ĐIỂM CỦA WRONSKIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH P-ADIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngân, Hà Trần Phương, Padaphet Inthavichit 273-278