T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

BÌA MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1 - 2
SỰ KẾT TINH PHONG CÁCH SỐNG CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thúy Hoa 3 - 8
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM 1945-1946 Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh 9 - 12
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP CÁC YẾU TỐ PHI TÀI CHÍNH Tóm tắt PDF
Đỗ Năng Thắng 13 - 17
MÔ HÌNH TRÒ CHUYỆN TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA PHẦN MỀM SKYPE (VIETSKYPE) TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Loan 19 - 24
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tân Tiến, Bùi Thanh Thủy, Đỗ Phạm Thủy Vân, Đào Thị Thu Hoài, Đinh Mạnh Hùng, Vừ Thị Bích Thiều, Đồng Thị Thùy Linh 25 - 30
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC Tóm tắt PDF
Đoàn Quang Thiệu 31 - 38
KHÔNG GIAN NÚI RỪNG TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO Tóm tắt PDF
Nghiêm Thị Hồ Thu 39 - 44
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2017 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh 45 - 50
VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Tóm tắt PDF
Phùng Thanh Hoa 51 - 57
TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt PDF
Hứa Thị Minh Hồng 59 - 63
BẢN CHẤT CỦA LUẬT TỤC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tiến 65 - 69
THƯƠNG ĐIẾM NAGASAKI TRONG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG Á CỦA BỒ ĐÀO NHA (THẾ KỶ XVI - XVII) Tóm tắt PDF
Dương Thị Huyền 71 - 77
LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH Ở XIÊM (THÁI LAN) VÀ VIỆT NAM (NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX) Tóm tắt PDF
Pham Thi Phuong Linh 79 - 86
HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE ĐAN XÃ YÊN TIẾN, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hường, Vi Thùy Linh 87 - 93
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ LIÊN KẾT GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM CHÈ THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Hương Giang, La Quý Dương 95 - 101
LỊCH SỰ GIAO TIẾP TRONG DÂN CA QUAN HỌ Tóm tắt PDF
Nguyễn Diệu Thương, Phạm Quốc Tuấn 103 - 108
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH TRÀ VINH Tóm tắt PDF
Hà Minh Tuân, Mai Thị Huyền Trang, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Thị Hải Anh, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hiền Thương 109 - 113
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Tóm tắt PDF
Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn, Khuất Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hải Long 115 - 120
DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015-2017 Tóm tắt PDF
cao phương nga, Vũ Bạch Diệp 121 - 128
THƠ MIÊN DI – NHÌN TỪ CÁI BIỂU ĐẠT Tóm tắt PDF
Hoàng Điệp, La Nguyệt Anh 129 - 133
TỪ KHỞI NGHĨA BẮC SƠN ĐẾN CĂN CỨ ĐỊA BẮC SƠN - VÕ NHAI Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thu Thủy 135 - 141
TRUYỀN DẠY LÀN ĐIỆU HÁT THEN TÀY TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Xuân Tùng 143 - 149
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đào Thị Hoa Quỳnh, Nguyễn Văn Dũng 151 - 155
PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI LỰ Ở BẢN HON (TAM ĐƯỜNG – LAI CHÂU) Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Phương Nga, Nguyễn Hồng Vân 157 - 163
KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Ngô Cẩm Tú 165 - 169
THÁI NGUYÊN VỚI CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG NĂM 1950 Tóm tắt PDF
Đặng Văn Duy 171 - 175
GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỈNH LAO CAI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thị Vân, La Quý Dương 177 - 184
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đức 185 - 189
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thùy Dung, Đào Thị Hồng 191 - 197
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẠC LIÊU) Tóm tắt PDF
Đào Thị Bích Hồng 199 - 203
LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHỐI LỚP 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Trần Tú 205 - 209
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC TẬP LUYỆN MÔN AEROBIC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đào Thị Hoa Quỳnh 211 - 216
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬTCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Luu Thanh Nga 217 - 223
VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC TÀY HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN TRONG TIẾP CẬN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA HỘ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Gấm, Lương Thị A Lúa 225 - 230
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO BÁO CHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Lê Đình Hải 231 - 235
NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TÁC NGHIỆP TẠI CÁC KHÁCH SẠN 3 SAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Lê Thị Anh, Phùng Thị Kim Anh 237 - 244