T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Thùy Dung, Phạm Công Ngọc 109-114
SAO ĐỔI NGÔI CỦA CHU VĂN – MỘT TIỂU THUYẾT CHÂN THỰC VỚI DẤU ẤN “TIÊN BÁO” TRÊN PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG PHẢN ÁNH Tóm tắt PDF
Đoàn Đức Hải 115-122
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Thu Hà 123-129
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐẤT LÚA NƯỚC SANG TRỒNG CHÈ TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn 131-137
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy 139-146
GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NILON Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng 147-152
NĂNG LỰC GIAO TIẾP – MỘT MỤC TIÊU VƯỢT XA VIỆC HỌC NGÔN NGỮ ĐƠN THUẦN Tóm tắt
Lê Quang Dũng, Trần Lưu Hùng 153-158
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Hoàng Thị Thu, Phùng Thị Thu Hà 159-163
NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỀ ÁN TRONG GIẢNG DẠY TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Trần Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Tiến 165-173
NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phan Thị Hòa, Phùng Thị Hải Vân, Trịnh Thanh Điệp 175-179
GIÁI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đặng Thị Ngọc Anh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Hiền Lương 181-187
MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC - DOANH NGHIỆP TRONG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRIPLE HELIX TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Hà 189-196
QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hòa 197-202
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN Tóm tắt PDF
Trần Minh Nghĩa 203-208