T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1-2
TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH – YẾU TỐ NỀN TẢNG QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Tóm tắt PDF
Đinh Thị Huyền Trang 3-7
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đào Thị Hương, Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Phùng Quân 9-14
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Dương Văn Tân 15-21
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Bùi Văn Tiên 23-28
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG, TƯƠNG TRỢ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền 29-36
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH MĂNG TÂY TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Dương Thị Thu Hoài, Kiều Thị Thu Hương, Cù Ngọc Bắc, Vũ Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Hiền Thương 37-44
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VAY ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thanh Huyền, Trần Thị Ngọc Thơ 45-50
THUẬN CHÂU SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 185-QĐ/TW, NGÀY 03/9/2008 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Tóm tắt PDF
Đinh Thị Minh Hoa 51-56
GIẢI PHÁP TRONG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Hà 57-62
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁC NHÓM HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Oanh, Ngô Hoài Thu 63-70
SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Tóm tắt PDF
Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển 71-78
VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Hiếu 79-84
VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG ĐẢNG HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Cù Huy Khang 85-90
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Bính, Dương Tố Quỳnh 91-95
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ NGHỆ THUẬT TẠO LỰC, LẬP THẾ TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ GÌN AN NINH, TRẬT TỰ Tóm tắt PDF
Vũ Hoàng Toàn 97-102
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thùy Vân, Lê Thành Thế 103-107