Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT THÔNG MINH VÀO GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN CHO TRẠM BTS

Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Tuấn

Tóm tắt


Quản lý nguồn cho các trạm BTS nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo đảm tính liên tục của nguồn cung cấp là một bài toán mang tính cấp thiết và phức tạp; hiện có thể được thực hiện theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên phương pháp trực tiếp yêu cầu cần có các công nghệ lõi nên khó có thể sử dụng và khai thác được các công nghệ này. Do vậy, với điều kiện thực tế của nước ta hiện nay, bài báo tiếp cận phương pháp gián tiếp, theo đó, nhóm tác giả đề xuất giải thuật thông minh để giám sát và điều khiển nguồn cho các trạm BTS trên cơ sở phân tích số liệu thu được về công suất tiêu thụ và lưu lượng sử dụng của mạng 2G, 3G và 4G tại các trạm này.


Toàn văn: PDF