Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI BA XÃ THÍ ĐIỂM DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA CỦA HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

Đỗ Thị Lan

Tóm tắt


Phú Bình là một huyện trung du của tỉnh Thái Nguyên. Huyện Phú Bình nằm ở phía nam của tỉnh, trung tâm huyện cách thành phố Thái Nguyên 26 km, cách thị xã Bắc Ninh 50km. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 249,36 km2. Dân số khoảng 146.086 người, mật độ dân số 586 người/km2. Diện tích đất nông nghiệp  20.402,60 ha, chiếm 83,8% . Qua điều tra hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Phú Bình đã xác định được toàn  huyện có 4 loại hình sử dụng đất với 10 kiểu sử dụng đất, bao gồm: LUT 2 lúa; LUT 2 lúa- 1 màu; LUT 1 lúa- 2 màu; LUT chuyên màu.. Qua đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất chúng tôi đề xuất 2 loại hình sử dụng đất huyện Phú Bình như sau: LUT lúa + màu, LUT chuyên  màu. vì 02 LUT này đạt được các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, xã hội, chi phí bỏ ra thấp, lợi nhuân cao.  Bên cạnh đó là hiệu quả môi trường và hiệu quả xã hội cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng được yêu cầu đề ra trong thời đại mới.


Toàn văn: PDF