Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH VẬT HỌC CỦA VI KHUẨN SALMONELLA Ở THỊT LỢN TIÊU THỤ TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

Nguyễn Quang Tính

Tóm tắt


Sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống kết hợp với phương pháp nghiên cứu hiện đại để xác định tỷ lệ nhiễm, một số đặc tính sinh vật học, xác định gene sản sinh độc tố của vi khuẩn  Salmonella trên thịt lợn tươi đang tiêu thụ tại một số chợ trong thành phố Lào Cai, từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp khống chế nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần nâng cao bảo vệ sức khỏe con người. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, tỷ lệ thịt lợn nhiễm vi khuẩn Salmonella là 17,28%, các mẫu này đều không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm;  tỷ lệ thịt lợn ô nhiễm bởi vi khuẩn Salmonella vào các thời điểm lấy mẫu trong ngày có sự khác nhau là khá rõ rệt theo thời gian lấy mẫu sau giết mổ; các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập được từ thịt lợn đều có tính sinh hóa học đặc trưng, điển hình, có độc lực mạnh gây chết 100% chuột thí nghiệm sau thời gian 48 giờ gây nhiễm; vi khuẩn  Salmonella phân lập được từ thịt rất mẫn cảm với một số loại kháng sinh đã mang thử; đã xác định được 5/5 chủng Salmonella dương tính với gene Stn, InvA chiếm 10% và không có chủng nào mang yếu tố DT104.


Toàn văn: PDF