Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH DO DEMODEX CANIS GÂY RA Ở CHÓ NGHIỆP VỤ NUÔI TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP 24 BIÊN PHÒNG VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Thu Hà

Tóm tắt


Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh do Demodex canis gây ra ở chó nghiệp vụ nuôi tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, kết quả cho thấy: Chó nuôi và huấn luyện tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng mắc bệnh do Demodex canis có 38 con chiếm 41,76% trong tổng số chó mắc bệnh ngoài da. Tỷ lệ nhiễm Demodex canis ở chó giảm dần theo tuổi. Chó dưới 1 tuổi nhiễm Demodex canis cao nhất, với 29 con nhiễm, chiếm tỷ lệ 55,77%, giai đoạn từ 1 đến 2 năm tuổi, tỷ lệ nhiễm là 36,54%, chó trên 2 năm tuổi nhiễm Demodex canis với tỷ lệ 7,69%. Tỷ lệ chó lông ngắn nhiễm Demodex canis là 53,85% cao hơn so với giống chó lông dài 46,15%. Tỷ lệ nhiễm Demodex canis ở chó đực (42,31%) thấp hơn so với chó cái (57,69%). Thuốc bravector (thành phần chính là fluralaner, dùng một viên duy nhất, được đóng gói dưới dạng viên nén, chia thành 5 loại theo cân nặng của chó: 2 - 4,5 kg; 4,5 - 10 kg; 10 - 20kg; 20 – 40kg; 40 – 56kg ) điều trị bệnh do Demodex canis ở cho kết quả điều trị khỏi bệnh hoàn toàn là 100%.

Toàn văn: PDF