Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CURCUMIN TRONG HUYẾT TƯƠNG THỎ

Nguyễn Xuân Thành

Tóm tắt


Vật liệu 3D-nano-cellulose (M3NC) có tiềm năng sử dụng như một hệ chất mang curcumin. Cần xây dựng phương pháp định lượng curcumin trong huyết tương để đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm M3NC chứa curcumin. Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển và thẩm định phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UPLC) để phân tích định lượng curcumin trong huyết tương thỏ. Kết quả nghiên cứu đã chọn được các điều kiện phân tích mẫu phù hợp sử dụng cột là thép không gỉ C18 (15 cm x 4,6 cm, 5 µm), pha động gồm acetonitril và acid acetic 2% (50/50, v/v), đầu dò ở bước sóng 425 nm, tốc độ dòng là 1,2 ml/phút. Phương pháp được thẩm định về tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng, độ lặp lại, độ đúng và khoảng xác định theo hướng dẫn của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh phương pháp này đạt yêu cầu thẩm định của quy trình phân tích curcumin trong huyết tương thỏ về tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng, độ lặp lại, độ đúng và khoảng xác định. Phương pháp này phù hợp dùng để phân tích định lượng curcumin trong huyết tương thỏ.

Toàn văn: PDF