Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG 3D-NANO-CELLULOSE HẤP PHỤ BERBERIN ĐỊNH HƯỚNG DÙNG BỌC THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG

Nguyễn Xuân Thành

Tóm tắt


Việc sử dụng màng 3D-nano-cellulose (3DNC), một polyme sinh học kết hợp với berberin - chất diệt khuẩn nguồn gốc sinh học để tạo vật liệu có các đặc tính phù hợp cho việc bọc và bảo quản thực phẩm tươi sống là một hướng nghiên cứu mới. Các loại màng 3DNC được tạo ra bởi vi khuẩn Acetobacter xylinum trong môi trường chuẩn (MTC), nước dừa (MTD) và nước vo gạo (MTG) sau xử lý tinh sạch được hấp phụ berberin thu được các màng 3DNC-B đều có các tính chất phù hợp cho sử dụng làm màng bọc và bảo quản thực phẩm tươi sống. Khả năng hút nước của 3 loại màng 3DNC không có sự khác biệt rõ rệt. Các màng 3DNC-B đều bền và ít thấm với nước, dầu ăn ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao. Khả năng cản khuẩn của cả 3 loại màng 3DNC đều tương tự như túi polyetylen (PE). Các màng 3DNC-B có tiềm năng ứng dụng trong bao gói và bảo quản thịt lợn tươi sống; trong đó màng 3DNC-MTC-B và 3DNC-MTD-B có chất lượng cảm quan tốt hơn màng 3DNC-MTG-B.


Toàn văn: PDF