Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH SO SÁNH TRÌNH TỰ GEN 16S-rRNA CỦA CHỦNG BACILLUS SUBTILIS LS6

Trương Quang Vinh, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Xuân Hưởng

Tóm tắt


Bacillus là nhóm vi khuẩn có lợi hiện diện trong đa số các chế phẩm vi sinh và sản xuất enzyme. Chủng Bacillus sp. LS6 có khả năng sản xuất đa enzyme ngoại bào mạnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi mô tả kết quả xác định chủng Bacillus sp. LS6 bằng nghiên cứu đặc điểm hình thái và trình tự gen 16S rRNA. Đoạn gen 16S rRNA đã được phân lập bằng phản ứng PCR và đọc trình tự nucleotide. Trình tự nucleotide đoạn gen 16S rRNA của chủng LS6 có kích thước 554 bp và có độ tương đồng cao với một số đại diện của chi Bacillus (99,5 – 99,8%). Trong đó, trình tự nucleotide tương đồng cao nhất với loài Bacillus subtilis (Mã số Genbank: KT236337). Chủng vi khuẩn Bacillus sp. LS6 được đặt tên là Bacillus subtilis LS6.


Toàn văn: PDF