Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GẠO (Swine Cysticercucois) TRÊN ĐÀN LỢN TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Ngân

Tóm tắt


Nghiên cứu nhiễm ấu trùng Cysticercus cellulosae trên lợn được tiến hành tại 3 huyện Nậm Pồ, Tủa Chùa và Mường Ảng của tỉnh Điện Biên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ lợn nhiễm ấu trùng Cysticercus  cellulosae ở huyện Nậm Pồ là 3,79%, ở huyện Tủa Chùa là 3,48%, ở huyện Mường Ảng là 2,86%; số ấu trùng bình quân /lợn ở cơ là 1 - 10 ấu trùng, ở não là  1 - 7 ấu trùng, ở thận và tim là 1 - 4 ấu trùng. Tỷ lệ nhiễm ấu trùng Cysticercus cellulosae  tăng dần theo tuổi lợn, tỷ lệ lợn  nhiễm ấu trùng ở vụ Hè - Thu cao hơn vụ Đông - Xuân. Lợn địa phương nhiễm cao hơn so với lợn lai. Tỷ lệ nhiễm ấu trùng Cysticercus cellulosae ở lợn nuôi theo phương thức thả rông là 5,84%, theo phương thức bán chăn thả là 2,55%, theo phương thức nuôi nhốt là 0,67%. Tỷ lệ lợn nhiễm ở vùng núi cao là 5,32%, ở vùng đồi núi thấp là 2,84%, ở vùng đồng bằng là 1,30%. Lợn nuôi thả rông và bán chăn thả có nguy cơ nhiễm ấu trùng cao gấp 1,30 - 2,77 lần so với lợn nuôi nhốt.

Toàn văn: PDF