Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP MỘT SỐ AZOMETIN TỪ DẪN XUẤT 4-(2-AMINOETHYL) BENZENSULFONAMIDE

Hoàng Thanh Đưc

Tóm tắt


Azometin hay còn gọi là bazơ Schiff là hợp chất có nhiều hoạt tính sinh học quý như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống ung thư, kháng virut…Đã có nhiều hợp chất azometin được ứng dụng trong y học, dược phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp và hóa học phân tích. Các hợp chất azometin chứa dẫn xuất sulfonamide được cho là có nhiều hoạt tính kháng khuẩn, kháng vi rút và ung thư. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp một số azometin từ dẫn xuất 4-(2-aminoethyl)benzensulfonamide và các benzaldehyde thế. Phản ứng tổng hợp các azometin dãy 4-(2-aminoethyl) benzensulfonamide được thực hiện trong dung môi etanol tuyệt đối, xúc tác axít acetic, trong thời gian 4-5 giờ, ở nhiệt độ sôi của dung môi. Cấu tạo của các azometin được xác nhận bằng các dữ liệu phổ hồng ngoại và phổ công hưởng từ hạt nhân.


Toàn văn: PDF