Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỚT LƯNG DAO PHAY LĂN RĂNG GIA CÔNG RĂNG BÁNH TRỤ RĂNG THÂN KHAI

Cao Thanh Long, Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một số vấn đề lý thuyết và thực tế để chế tạo mặt sau răng dao phay lăn trục vít dùng để gia công răng bánh răng trụ răng thân khai. Các phương trình chuyển động tạo hình đường cong hớt lưng được xây dựng và mô tả kết quả theo phương pháp giải tích. Các vấn đề động lực học xảy ra khi thực hiện quá trình hớt lưng được tính toán dựa trên các định luật Nuiton và định luật bảo toàn động lượng. Kết quả cho thấy: Việc sử dụng đường cong hớt lưng Archimede sẽ đảm bảo tính kỹ thuật và tính kinh tế, có thể sử dụng máy hớt lưng chuyên dùng hoặc máy CNC để thực hiện quá trình hớt lưng này một cách dễ dàng.

Toàn văn: PDF