Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM CẮT BĂM PHỤ PHẨM CÂY NÔNG NGHIỆP

Ngô Quốc Huy, Nguyễn Thanh Toàn, Vũ Văn Đam

Tóm tắt


Phụ phẩm cây nông nghiệp thường cần được cắt ngắn theo các kích cỡ khác nhau, tùy thuộc yêu cầu của công nghệ chế biến thức ăn gia súc hay tạo nhiên liệu sinh khối. Bài báo này trình bày nguyên tắc thiết kế, chế tạo và kết quả thực nghiệm đánh giá thiết bị thí nghiệm cắt băm phụ phẩm cây nông nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng. Thiết bị thí nghiệm chế tạo cho phép dễ dàng điều khiển đồng thời bốn thông số vào và thu thập dữ liệu ba thông số ra cho bài toán nghiên cứu thực nghiệm tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng cho quá trình cắt băm phụ phẩm cây nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu hứa hẹn tối ưu hóa thiết kế máy băm cắt thương mại và phục vụ công tác nghiên cứu.

Toàn văn: PDF