Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO BÁO CHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Lê Đình Hải

Tóm tắt


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; sự thay đổi trong tiếp nhận thông tin của công chúng, báo chí - truyền thông hiện đại đang bước vào một thời kỳ chuyển mình vận động một cách liên tục với các xu hướng mới như: E-magazine; siêu tác phẩm báo chí; báo chí trên di động; báo chí xã hội… Đóng một vai trò quan trọng trong quá trình truyền tải thông tin đến công chúng, các nhà báo hiện đại phải luôn thay đổi, làm mới chính mình để có thể đáp ứng nhu cầu của công chúng và không bị tụt hậu so với công nghệ của nền công nghiệp truyền thông đang thay đổi từng ngày, từng giờ hiện nay. Đào tạo ra lớp thế hệ các nhà báo tốt về tư duy, giỏi về công nghệ, tiếp cận được xu thế là bài toán đặt ra với các cơ sở giáo dục trong đào tạo báo chí.


Toàn văn: PDF