Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÁI NGUYÊN VỚI CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG NĂM 1950

Đặng Văn Duy

Tóm tắt


Thái Nguyên là địa bàn chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Nơi đây là cửa ngõ của căn cứ địa Việt Bắc, nơi đặt các cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến nên thực dân Pháp luôn âm mưu đánh chiếm Thái Nguyên nhằm gây khó khăn cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Năm 1950, thực dân Pháp thực hiện tham vọng đánh chiếm Thái Nguyên để cứu nguy cho thất bại trên mặt trận biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn. Tuy nhiên, quân và dân Thái Nguyên đã anh dũng phối hợp và trực tiếp chiến đấu để góp phần tạo nên thắng lợi vang dội trong chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950.


Toàn văn: PDF