Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ NGHE SONG SONG GRADED STORIES

Nguyễn Thị Huế, Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Vũ Thị Thu Phương

Tóm tắt


Hầu hết các nghiên cứu gần đây về phương pháp Đọc và nghe song song (Reading while listening) chỉ tập trung vào hiệu quả của phương pháp này hoặc so sánh với các phương pháp khác hay sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Mục đích của nghiên cứu hành động định tính này  nhằm trả lời câu hỏi sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phản hồi như thế nào và tại sao khi áp dụng kỹ thuật đọc và nghe song song các câu truyện ngắn được đơn giản hóa trong lớp học tiếng Anh. Để thu thập và đối chiếu thông tin, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 3 phương pháp thu thập dữ liệu gồm: phỏng vấn nhóm, phỏng vấn cá nhân và quan sát. Đối tượng nghiên cứu là 15 sinh viên năm nhất tại Đại học Điều dưỡng Nam Định với trình độ khác nhau từ sơ cấp tới tiền trung cấp. Dữ liệu được phân tích theo chủ đề (thematically analysis). Sau 14 tuần áp dụng phương pháp này, sinh viên phản hồi tích cực về mức độ tham gia vào các hoạt động và lợi ích của các hoạt động nói trên với sự phát triển ngôn ngữ; tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề liên quan đến các hoạt động bổ trợ và việc lựa chọn các câu truyện.