Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Hoàng Thị Kim Khánh, Bùi Thị Thanh Vân

Tóm tắt


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đã ảnh hưởng rất lớn đến các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, trong đó có lĩnh vực Du lịch. CMCN 4.0 sẽ góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng thêm sức hấp dẫn của du lịch. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu đối với các địa phương trong chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong bối cảnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đã chủ động có những thay đổi trong lĩnh vực du lịch và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của CMCN 4.0.

Dựa trên kết quả nghiên cứu về thực trạng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Thái Nguyên, nhóm tác giả đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực,  cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực du lịch năng động, sang tạo, chuyên nghiệp, có tay nghề cao, tạo cơ sở quyết định cho sự thành công của mục tiêu phát triển ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên nói riêng, và của Việt Nam nói chung.