Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG DẠY HỌC KẾT HỢP TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - MỘT GIẢI PHÁP CHO NHỮNG LỚP HỌC ĐÔNG SINH VIÊN

Hoàng Thị Thu Hoài, Trần Thị Thảo

Tóm tắt


Việc giảng dạy tiếng Anh cho những lớp học đông sinh viên đã gây ra nhiều thách thức cho giáo viên, đặc biệt trong giáo dục đại học. Giáo viên khó triển khai các hoạt động duy trì kỷ luật lớp học, nhất là đối với những sinh viên thiếu ý thức làm chủ bản thân. Việc dạy học trong những lớp học đông sinh viên cũng gây nhiều khó khăn cho công tác giảng dạy, cũng như các hoạt động kiểm tra, đánh giá. Hơn nữa giáo viên khó lòng đáp ứng hết nhu cầu khác nhau của sinh viên. Bài viết này hướng tới việc giới thiệu một phương pháp dạy, học được tin là sẽ giải quyết được phần nào vấn đề lớp học đông sinh viên, phương pháp dạy, học kết hợp. Đây không phải là một ý tưởng mới. Tuy nhiên, việc kết hợp giữa mô hình lớp học truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập sẽ giúp phần giảm áp lực cho giáo viên. Sinh viên sẽ phát triển được phương pháp học tự chủ trong khi giáo viên vẫn kiểm soát được các hoạt động bên ngoài lớp học của sinh viên. Chúng tôi tin tưởng rằng phương pháp dạy, học kết hợp này nếu được nghiên cứu một cách toàn diện sẽ trở thành xu hướng giáo dục của tương lại.