Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐỌC CỦA SINH VIÊN

Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Trần Văn Đăng

Tóm tắt


Đọc là một cách để học tập và hưởng thụ. Đặc biệt, trong việc học ngoại ngữ thứ hai, khả năng đọc tốt là cần thiết cho việc học tiếng Anh với mục đích học thuật và mục đích nghề nghiệp cũng như trong nhiều chương trình giảng dạy của các trường đại học. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, sinh viên dành nhiều thời gian đối với các bài học đọc để đạt được năng lực như vậy. Mặc dù có nhiều năm được hướng dẫn và thực hành về cách đọc, nhiều sinh viên học tiếng Anh vẫn gặp khó khăn trong việc cải thiện khả năng đọc. Tất nhiên, có một số lý do cho việc này như việc thiếu từ vựng, đọc lưu loát và thói quen đọc. Có nhiều cách khác nhau để cải thiện khả năng đọc của sinh viên và một trong số đó là phương thức “đọc mở rộng”. Do đó, bài báo nhằm mục đích chỉ ra các vấn đề mà sinh viên gặp phải trong khi học đọc và tìm ra lợi ích của việc “đọc mở rộng” đối với  việc cải thiện khả năng đọc của sinh viên.