Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍCH CỰC HÓA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy

Tóm tắt


Trong hệ thống các phương pháp dạy học ở nước ta, phương pháp thuyết trình là phương pháp truyền thống, có lịch sử lâu đời và được sử dụng sớm nhất trong lịch sử dạy học. Phương pháp thuyết trình có rất nhiều ưu điểm và đã góp phần tôn vinh các nhà giáo lỗi lạc bởi vốn kiến thức uyên thâm và khả năng diễn giảng điêu luyện. Nhưng hiện nay với sự phát triển nhanh, mạnh của khoa học công nghệ thì phương pháp thuyết trình đã bộc lộ những hạn chế, bởi nó chưa phát huy được tính tích cực, chủ động của người học, khả năng xử lý, khai thác và đánh giá thông tin chưa cao. Nếu phương pháp thuyết trình được kết hợp với các phương pháp dạy học khác như phương pháp đàm thoại, thảo luận nhóm,v.v… sẽ phát huy được những ưu điểm và khắc phục được mặt  hạn chế vốn có của phương pháp này.

Toàn văn: PDF