Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA HAI LOÀI CÂY HẠN SINH THUỘC HỌ XƯƠNG RỒNG (Cactaceae)

Nguyễn Thị Thu Hà

Tóm tắt


Nghiên cứu các chỉ thị hình thái, giải phẫu và phân tử của đặc tính chịu hạn ở thực vật là vấn đề mang tính thời sự và được nhiều nhà khoa học quan tâm. Các kết quả nghiên cứu làm cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học vào việc cải thiện khả năng chịu hạn của cây trồng. Bài báo này trình bày kết quả phân tích đặc điểm hình thái, giải phẫu của loài Quỳnh và Xương rồng tháp thuộc họ Xương rồng (Cactaceae). Thân và lá của hai loài cây này đều mọng nước, có phủ lớp cutin và lớp sáp dày. Lá Quỳnh tiêu biến và thân, cành đã biến đổi có dạng hình lá. Lá Xương rồng tháp tiêu giảm và biến đổi thành gai. Rễ và thân Quỳnh và Xương rồng tháp đều gồm nhiều lớp tế bào mô mềm, có chức năng dự trữ nước, chất dinh dưỡng. Đặc điểm hình thái và giải phẫu nêu trên là những chỉ thị quan trọng có thể sử dụng trong phân tích và đánh giá khả năng chịu hạn của cây trồng.

Toàn văn: PDF