Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ NGUỒN GEN GIỐNG SẮN THU THẬP NĂM 2018 TẠI THÁI NGUYÊN

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị Thanh Vân

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành với 10 mẫu giống sắn thuộc 2 nhóm (sắn ăn và sắn cao sản). Các mẫu giống được thu thập tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Các giống sắn này có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất củ tươi dao động từ 13,8 – 39,6 tấn/ha và năng suất củ khô từ 5,5 – 15,8 tấn/ha. Trong thí nghiệm giống SCSLUN và CSTRANG có năng suất củ tươi và năng suất củ khô cao (NSCT: 38,0 – 39,6 tấn/ha; NSCK: 14,7 – 15,8 tấn/ha). Năng suất tinh bột của các giống sắn biến động từ 4,0 – 10,9 tấn/ha. Trong đó giống giống SCSLUN và CSTRANG có NSTB đạt > 10 tấn/ha (10,1 – 10,9 tấn/ha).

Toàn văn: PDF