Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH CẦU TRÙNG Ở GÀ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ DÙNG DỊCH CHIẾT TỎI ĐIỀU TRỊ

Phạm Diệu Thùy, Dương Thị Hồng Duyên

Tóm tắt


Kiểm tra 450 mẫu phân của gà nuôi ở 3 xã, phường tại thành phố Thái Nguyên thấy tỷ lệ nhiễm cầu trùng là 49,56%. Gà ở các lứa tuổi đều bị nhiễm cầu trùng, trong đó tỷ lệ nhiễm cầu trùng cao nhất là giai đoạn từ 1 - 3 tháng tuổi. Gà nuôi theo phương thức chăn thả có tỷ lệ nhiễm cầu trùng nhiều nhất. Ở mùa Hè, mùa Xuân gà bị nhiễm cầu trùng nhiều và nặng hơn mùa Thu, mùa Đông. Sử dụng dịch chiết tỏi nồng độ 5% để điều trị bệnh cầu trùng cho gà đạt hiệu quả tốt và an toàn.

Toàn văn: PDF