Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH SÁN LÁ GAN Ở TRÂU NUÔI TẠI TỈNH HÀ GIANG VÀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ

Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị Trang, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị Vang

Tóm tắt


Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan trên đàn trâu nuôi tại tỉnh Hà Giang và dùng thuốc điều trị, kết quả cho thấy: Trâu nuôi tại tỉnh Hà Giang nhiễm loài sán lá gan F. gigantica. Tỷ lệ nhiễm sán lá gan ở trâu qua mổ khám là 55,33%. Tỷ lệ nhiễm qua xét nghiệm phân là 52,73%, tỷ lệ nhiễm biến động theo các địa phương từ 50,84 – 54,58%. Tỷ lệ và cường độ nhiễm tăng theo tuổi. Trâu nhiễm sán lá gan ở mùa Hè là cao nhất (63,38%), mùa Thu (59,55%), mùa Đông (42,39%) và thấp nhất mùa Xuân (40,88%). Trâu nuôi tại tỉnh Hà Giang chủ yếu theo hình thức chăn thả tự do và bán chăn thả, trong đó hình thức chăn thả tự do nhiễm sán lá gan cao nhất (63,92%), hình thức bán chăn thả (54,44%) và thấp nhất là nuôi nhốt (27,85%). Hiệu lực tẩy sán lá gan cho trâu của thuốc albendazol, nitroxinil – 25, liều 10 mg/kg TT và thuốc triclabendazole, liều 12 mg/kg TT là 100%; cả 3 loại thuốc đều an toàn đối với trâu. 

Toàn văn: PDF