Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đặng Thị Ngọc Anh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Hiền Lương

Tóm tắt


Viết là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình tiếng Anh dự bị của chương trình đào tạo dành cho lớp chất lượng cao tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên. Thực tế cho thấy, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc học tập và thực hành viết các loại văn bản bằng tiếng Anh, khiến cho kết quả học tập chưa được như mong đợi.  Để đánh giá đúng thực trạng, nhóm tác giả đã thực hiện điều tra, khảo sát và nhận thấy sinh viên gặp nhiều khó khăn về mặt từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng viết. Nguyên nhân của những khó khăn này xuất phát từ cả hai khía cạnh chủ quan và khách quan. Thông qua đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng Viết, góp phần hoàn thành tốt môn học và đáp ứng yêu cầu cho giai đoạn học tập chuyên ngành cũng như nhu cầu sử dụng trong công việc tương lai.

Toàn văn: PDF