Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Phan Thị Hòa, Phùng Thị Hải Vân, Trịnh Thanh Điệp

Tóm tắt


Giáo viên ngoại ngữ dường như là những người nghệ sĩ thực thụ trong giảng dạy ngôn ngữ. Họ phải sử dụng vô số các phương pháp, kỹ thuật để tăng cường mức độ tham gia bài của sinh viên từ đó cải thiện khả năng giao tiếp. Đặc biệt, việc giảng dạy kỹ năng viết  đòi hỏi giáo viên phải thực sự nhiệt tình và kiên nhẫn để có thể thu hút sinh viên tham gia tích cực vào bài học. Nhiều giáo viên tin rằng hoạt động học tập hợp tác là một phương pháp hữu hiệu vì nó đang được sử dụng rộng rãi như một kỹ thuật giảng dạy hiện đại. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu việc nâng cao động lực học kỹ năng viết cho sinh viên  tại Trường Đại học Khoa học thông qua việc sử dụng kỹ thuật học tập hợp tác . Bài báo cũng đưa ra một số gợi ý cho việc khuyến khích sinh viên tăng cường hứng thú đối với kỹ năng viết.