Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỀ ÁN TRONG GIẢNG DẠY TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Trần Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Tiến

Tóm tắt


Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dạy học theo đề án là một trong những phương pháp hiệu quả trong việc tạo hứng thú học tập và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho người học. Do vậy, việc ứng dụng phương pháp này trong giảng dạy là thực sự cần thiết. Đã có rất nhiều nghiên cứu về phương pháp dạy học này; tuy nhiên, hiện có rất ít nghiên cứu về nhận thức của sinh viên về việc ứng dụng dạy học theo đề án trong giảng dạy tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên. Chính vì vậy, nghiên cứu này tập trung vào điều tra nhận thức của sinh viên về hiệu quả của phương pháp dạy học này. Đối tượng nghiên cứu là 120 sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Tiếng Anh tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên. Những sinh viên này được tham gia vào đề án về tiểu thuyết trong khi học môn Văn học Anh tại trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn các sinh viên có nhận thức tích cực về phương pháp dạy học theo đề án. Ngoài ra, theo nhận thức của sinh viên, phương pháp này giúp họ phát triển các kỹ năng như: làm việc theo nhóm, quản lý đề án, giao tiếp và các kỹ năng mềm khác. Tóm lại, trong nhận thức của sinh viên, dạy học theo đề án mang lại nhiều lợi ích.