Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Hoàng Thị Thu, Phùng Thị Thu Hà

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu về khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến năm thứ nhất tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên. Trong bài báo này, tác giả so sánh ảnh hưởng của các yếu tố cụ thể như từ vựng, cú pháp, chiến lược đọc và kiến thức nền để từ đó xem yếu tố nào có ảnh hưởng nhiều hơn đến việc đọc hiểu. Tham gia vào khảo sát này gồm có 30 sinh viên của K53 chương trình tiên tiến. Kết quả khảo sát cho thấy cú pháp và chiến lược đọc không phải là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều đến khả năng đọc hiểu của sinh viên. Yếu tố ảnh hưởng nhiều đến quá trình này chính là từ vựng và kiến thức nền của sinh viên. Vì vậy giáo viên cần lựa chọn giáo trình đọc sao cho phù hợp với trình độ của sinh viên, thiết kế các bài tập về từ vựng cho phần trước khi đọc, và biết cách khai thác kiến thức nền của sinh viên trước khi làm bất cứ bài tập đọc nào.