Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngô Thị Thùy Vân, Lê Thành Thế

Tóm tắt


Nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo ở các trường Đại học và Cao đẳng, đây cũng là hình thức dạy học đặc thù nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ như hiện nay. Chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên rất quan tâm và khuyến khích cán bộ giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học, bởi đây là công việc cấp thiết trong bối cảnh Khoa đang dần được nâng cấp, phát triển thành trường Đại học. Tuy nhiên, số lượng đề tài nghiên cứu và đặc biệt là chất lượng các công trình khoa học của sinh viên còn nhiều hạn chế. Bài viết nghiên cứu thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Ngoại ngữ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.


Toàn văn: PDF