Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁC NHÓM HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU

Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Oanh, Ngô Hoài Thu

Tóm tắt


Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Bài nghiên cứu thực hiện phân tích hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU trong giai đoạn 2008-2016. Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu, những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này trong giai đoạn tiếp theo. Các giải pháp tập trung vào: nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế so sánh cao, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối, đối phó hiệu quả với các biện pháp phòng vệ thương mại của thị trường EU, tăng cường tiếp cận thông tin về thị trường EU và các cam kết của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA). 


Toàn văn: PDF