Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Dương Văn Tân

Tóm tắt


Sử dụng các phương pháp thường quy trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, đề tài tiến hành đánh giá thực trạng việc sử dụng trò chơi vận động trong giảng dạy của giảng viên và thể lực chung của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên làm cơ sở cho việc lựa chọn các trò chơi vận động phù hợp phát triển tố chất thể lực chung cho sinh viên. Bước đầu ứng dụng các trò chơi vào giảng dạy cho thấy, các tiết học diễn ra hấp dẫn hơn, ý thức học tập được nâng lên, mức tăng trưởng thể lực chung của sinh viên diễn ra mạnh hơn.

Toàn văn: PDF