Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Đào Thị Hương, Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Phùng Quân

Tóm tắt


Phát triển các dịch vụ của ngân hàng điện tử là xu hướng tất yếu, mang tính khách quan trong nền kinh tế hiện đại hội nhập kinh tế quốc tế. Lợi ích đem lại của ngân hàng điện tử là rất lớn cho khách hàng, ngân hàng và nền kinh tế, nhờ tính tiện ích, nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Đó là kết quả tất yếu của quá trình phát triển công nghệ thông tin, được ứng dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, các ngân hàng trên thế giới đã và đang phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ của ngân hàng điện tử. Những dịch vụ ngân hàng điện tử hầu hết đã được các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Thái Nguyên áp dụng triển khai thực hiện, nhưng lượng giao dịch còn thấp, năm 2017 tổng quy mô khách hàng đạt 7.850 người, chiếm 3,21% thị phần về dịch vụ ngân hàng điện tử của tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân là do lượng khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt thấp, đối tượng khách hàng chưa đa dạng, các sản phẩm ngân hàng điện tử chưa thu hút được nhiều mối quan tâm của khách hàng. Bài viết nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Thái Nguyên (Maritime Bank Thái Nguyên), từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Thái Nguyên trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF