Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ VỀ BỆNH PHẾ QUẢN TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2018

Đoàn Thị Huệ

Tóm tắt


Mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng kiến thức về bệnh hen phế quản của bà mẹ trẻ mắc hen phế quản điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. (2) Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức về bệnh hen phế quản của bà mẹ trẻ mắc hen phế quản điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2018 trên 67 bà mẹ có con bị hen phế quản, bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện phỏng vấn trực tiếp bà mẹ dựa trên câu hỏi đã được tiết kế sẵn. Kết quả: Có 64,2%  bà mẹ có độ tuổi từ 25 đến dưới 35 tuổi, 59,7% trẻ mắc hen phế quản sống ở khu vực thành thị. Có 56,7% các bà mẹ có việc làm và 53,7% gia đình có thu nhập mức độ khá trở lên. Trẻ hen phế quản sống trong gia đình có người hút thuốc lá chiếm 55,2%. Điểm trung bình kiến thức chung của bà mẹ là 17,3 (8-24), có 40,3% các bà mẹ đạt điểm cao về kiến thức chung bệnh hen phế quản, có 52,2% các bà mẹ đạt điểm trung bình về kiến thức chung bệnh hen phế quản ở trẻ em. Không có mối liên quan giữa kiến thức đúng của bà mẹ về bệnh hen phế quản với các yếu tố nghề nghiệp, khu vực sống, tuổi bà mẹ, trình độ học vấn, được quản lý hen theo hướng dẫn, thu nhập của gia đình. Kết luận: Bà mẹ có kiến thức cơ bản đầy đủ về triệu chứng, điều trị các cơn hen cấp tính, phòng ngừa và quản lý trẻ mắc hen phế quản hàng ngày.

Toàn văn: PDF