Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁCH DÒNG GEN Lc HOẠT HÓA SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN Ở CÂY NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG (ZEA MAYS SUBSP. CERATINA (KUELSHOV) ZHUK)

Nguyễn Thị Khuyên, Phạm Thị Thanh Nhàn

Tóm tắt


Ngô nếp (Zea mays subsp. ceratina (Kuelshov) Zhuk) là một trong các hạt ngũ cốc phổ biến và quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt ở các vùng núi phía bắc. Anthocyanin được coi là một dấu hiện stress do hạn gây ra. Sự biểu hiện của các gen cấu trúc hay các enzyme tham gia vào các phản ứng sinh tổng hợp anthocyanin ở các bộ phận cây ngô rất cần sự có mặt các nhân tố phiên mã thuộc họ Myb, Myc (hay bHLH) và WD40. Các gen thuộc họ Myb điều hòa sinh tổng hợp anthocyanin ở ngô đã được nghiên cứu nhiều gồm các gen C1, P1, Pl. Trong khi các gen thuộc họ Myc (hay bHLH) được nghiên cứu gồm B, R, Sn Lc (Leaf color). Bài báo này phân tích trình tự đoạn gen Lc hoạt hóa sinh tổng hợp anthocyanin từ giống ngô nếp địa phương Nà Hạo (NH).

Gen Lc phân lập được có kích thước dài 1833bp, mã hóa cho 610 amino acid với 14 vị trí nucleotide sai khác so với trình tự NM001111869 và trình tự KJ726800; 8 vị trí sai khác so với trình tự M26227. Trình tự gen có sự tương đồng 99,23% - 99,56% so với các tình tự gen thuộc họ bHLH. Phân tử protein Lc suy diễn có sự tương đồng với các trình tự thuộc họ bHLH công bố trên GenBank từ 96,2% - 98% với 8 amino acid sai khác so với trình tự mã số NM001111869 và KJ726800, 5 amino acid sai khác so với trình tự mã số M26227.

Toàn văn: PDF