Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, ĐẶC ĐIỂM HIỂN VI CỦA HAI LOÀI CỦ MÀI THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Viết Thân, Hoàng Thị Cúc, Lê Thanh Liêm

Tóm tắt


Củ mài đã được sử dụng làm thực phẩm và thuốc từ rất lâu đời ở Việt Nam. Đề tài đã mô tả được đặc điểm hình thái, đặc điểm hiển vi của mẫu Củ mài thu tại tỉnh Thái Nguyên. Từ đặc điểm thực vật và căn cứ vào thực vật chí Trung Quốc tập 24, đề tài đã xác định được tên khoa học của mẫu Củ mài tại Thái Nguyên là Dioscorea persimilis Prain et Burkill, họ Củ nâu (Dioscoreaceae).

Toàn văn: PDF