Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHÂN GIỐNG CÂY HOA HỒNG MÊ LINH - HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ

La Việt Hồng, Chu Đức Hà, Ngô Thị Quỳnh

Tóm tắt


Cây hoa hồng là một trong những loại hoa cắt cành quan trọng nhất trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay. Trong nghiên cứu này, hoa hồng Mê Linh (Hà Nội), đã được sử dụng làm vật liệu cho nhân giống in vitro phục vụ nguồn cung ứng cây sạch bệnh. Kết quả cho thấy, tất cả các công thức có bổ sung BAP đều kích thích hình thành chồi và môi trường tốt nhất để tái sinh chồi in vitro từ đốt thân hoa hồng là MS có bổ sung 1,0 mg/l BAP, chồi tái sinh phát triển tốt. Công thức môi trường thích hợp cho nhân nhanh chồi in vitro được xác định là MS bổ sung 1,0 mg/l BAP, số lượng chồi/mẫu đạt 3,80; chiều cao chồi đạt 1,70 cm và số lá/chồi đạt 4,20. Chiều cao chồi lớn nhất được ghi nhận ở công thức có bổ sung 0,2 mg/l than hoạt tính. Tiếp theo, công thức môi trường ½ MS bổ sung 0,5 mg/l NAA thích hợp cho tạo rễ in vitro với tỷ lệ hình thành rễ cao nhất đạt 67,50%. Cây in vitro được trồng trên giá thể hỗn hợp TS 1 cho tỷ lệ sống cao (75,5%) sau 2 tuần rèn luyện.

Toàn văn: PDF