Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THÔNG LIÊN THẤT ĐƠN THUẦN Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG

Nguyễn Thị Lê, Lô Quang Nhật, Nguyễn Bích Hoàng, Đoàn Thị Huệ

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật thông liên thất (TLT) đơn thuần tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả ca bệnh, từ tháng 4/2015 đến 4/2018. Đối tượng nghiên cứu: 71 bệnh nhi thông liên thất được phẫu thuật. Kết quả: Có 36 bệnh nhi nam chiếm tỷ lệ 52% và 35 bệnh nhi nữ chiếm tỷ lệ 48%. Triệu chứng viêm phổi gặp ở 48 bệnh nhi chiếm tỷ lệ 67,7%; chậm tăng cân gặp ở 51 bệnh nhi (71,8%); thời gian thở máy sau mổ TLT phần màng  là 10,83± 5,31 giờ, mổ TLT phần phễu là 12,35± 9,08 giờ và thời gian mổ TLT phần buồng nhận là 12,50 ± 7,77 giờ; thời gian điều trị trung bình tại phòng hồi sức là 8 ngày. Có 97% bệnh nhi điều trị thành công. Kết luận: Điều trị sau phẫu thuật tim hở vá thông liên thất tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang với kết quả ban đầu rất khả quan, có tỷ lệ thành công cao chiếm 97%, cải thiện triệu chứng lâm sàng cho trẻ.

Toàn văn: PDF