Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC GIÁ THỂ KHÁC NHAU TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA HỒNG BISHOP’S CASTLE TẠI THÁI NGUYÊN

Hà Minh Tuân, Lê Hồng Phượng, Nguyễn Minh Tuấn

Tóm tắt


Đề tài được triển khai trong thời gian từ tháng 1-5/2018 nhằm mục đích xác định công thức (CT) giá thể sản xuất phù hợp và hiệu quả nhất cho giống hoa hồng Bishop’s Castle trồng trong chậu tại Thái Nguyên. Đề tài gồm 4 công thức phối trộn giá thể khác nhau, được thiết kế theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh. Các chỉ tiêu theo dõi được áp dụng theo quy chuẩn QCVN 01-95:2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Phạm Đình Thụy (2012). Kết quả nghiên cứu cho thấy, CT3 (33% tro trấu + 33% phân chuồng hoai mục + 33% đất + 1% NPK (tỷ lệ 15:15:15)) thể hiện hiệu quả cao nhất về các chỉ tiêu sinh trưởng, chất lượng hoa của giống hồng nghiên cứu.

Toàn văn: PDF