Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH LOÀI TIÊN MAO TRÙNG BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ VÀ NGHIÊN CỨU VẬT MÔI GIỚI TRUYỀN BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ TỈNH BẮC NINH

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu Thùy, Dương Thị Hồng Duyên

Tóm tắt


Phân lập các chủng Tiên mao trùng ở trâu, bò nuôi tại 8 huyện, thành phố và thị xã của tỉnh Bắc Ninh, kết quả cho thấy: Tiên mao trùng ký sinh và gây bệnh trên bò và trâu của tỉnh Bắc Ninh đều thuộc giống Trypanosoma, loài Trypanosoma evansi (Steel, 1885) [6], với trình tự gene Rotat 1.2 tương đồng tới 99-100% với Genbank. Có 3 loài ruồi, mòng hút máu truyền bệnh Tiên mao trùng trên đàn trâu, bò của tỉnh Bắc Ninh: Loài ruồi Stomoxys calcitrans chiếm 53,50% số cá thể thu thập; loài mòng Tabanus kiangsuensis  chiếm 14,00% và loài mòng Tabanus rubidus  chiếm 32,50%. Tần suất xuất hiện ở các xã khảo sát đối với loài  Stomoxys calcitrans là 100%; loài Tabanus kiangsuensis là 83,87%; loài Tabanus rubidus là 93,55%. Ruồi, mòng hút máu hoạt động mạnh vào mùa Hè và mùa Thu (từ tháng 5 - 9), sau đó giảm dần và ngừng hoạt động vào các tháng lạnh trong năm; bắt đầu hoạt động vào khoảng 6 - 8 giờ và hoạt động mạnh nhất vào 8 - 18 giờ trong ngày.

Từ khóa: ký sinh, máu, mòng, ruồi, tần suất, Tiên mao trùng, trâu, bò


Toàn văn: PDF