Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH DÂY CHUYỀN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG

Hoàng Thị Thương, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đỗ Thị Hiên

Tóm tắt


Mô hình hệ thống cân băng định lượng được xây dựng nhằm đáp ứng chương trình đào tạo của Khoa và của Nhà trường theo hướng ứng dụng thực tiễn. Mỗi một phân kiến thức mới được khai thác là một phần hệ thống mới được xây dựng và đưa vào giảng dạy nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phù hợp và thiết yếu với chuyên ngành sau khi ra trường.

Điều khiển ổn định hệ thống cân băng định lượng có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Nội dung bài báo trình bày phương pháp thực nghiệm kết hợp lựa chọn thiết bị điều khiển tự động tạo điều kiện thuận lợi hơn so với phương pháp lý thuyết thông thường, ngoài ra còn có thể đánh giá trực tiếp kết quả hệ điều khiển sau khi thử nghiệm. Vòng điều khiển có tính phản hồi (vòng kín), các thông số bộ điều khiển được tự động chỉnh định trong PLC. Truyền tin trong hệ thống được thực hiện thông qua hàm truyền thông USS. Kết quả điều khiển đảm bảo được yêu cầu sai số cho phép.

Toàn văn: PDF