Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT LÒ ĐIỆN TRỞ TRÊN CƠ SỞ HỆ MỜ VÀ PLC S7 300

Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Văn Thực, Đào Thị Phượng, Phạm Xuân Kiên

Tóm tắt


Trong nhiều lĩnh vực kinh tế, vấn đề đo và kiểm soát nhiệt độ là một quá trình không thể thiếu được, nhất là trong công nghiệp. Việc đo nhiệt độ trong công nghiệp luôn gắn liền với quy trình công nghệ sản xuất và nó quyết định rất nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Tùy theo tính chất, yêu cầu của quá trình mà nó đòi hỏi các phương pháp điều khiển thích hợp.

Bài báo nghiên cứu và thiết kế hệ thống  điều khiển giám sát lò điện trở trên cơ sở hệ mờ ứng dụng  kỹ thuật mới được phát triển rất mạnh mẽ và đã đem lại nhiều thành tựu bất ngờ trong lĩnh vực điều khiển, đó là điều khiển mờ. Ưu điểm cơ bản của điều khiển mờ so với các phương pháp điều khiển kinh điển là có thể tổng hợp được bộ điều khiển mà không cần biết trước đặc tính của đối tượng một cách chính xác. Trong thực tế để phát huy hết ưu điểm của mỗi loại bộ điều khiển mờ và bộ điều khiển rõ (kinh điển), người ta thường dùng các hệ kết hợp giữa hai loại bộ điều khiển truyền thống và điều khiển mờ với nhau tạo ra bộ điều khiển mờ lai.


Toàn văn: PDF