Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LŨ QUÉT TRÊN NỀN TẢNG ANDROID

Lê Hoàng Hiệp, Phạm Xuân Kiên, Nguyễn Văn Việt, Trần Đức Hoàng

Tóm tắt


Hiện nay, thiên tai, lũ quét xảy ra ở hầu khắp các nước trên thế giới, đặc biệt ở các lưu  vực sông nằm trong vùng nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa và bão. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, những cơn lũ quét lớn, đến bất ngờ và có sức tàn phá lớn xuất hiện thường xuyên ở nhiều nơi trên địa bàn cả nước, đặc biệt là ở vùng núi, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và con người. Nghiên cứu xây dựng ứng dụng cảnh báo lũ quét trên nền tảng hệ điều hành Android với mong muốn thiết lập được một ứng dụng cảnh báo lũ sớm đơn giản mà hiệu quả giúp phòng tránh lũ quét, giảm bớt thiệt hại cho người dân.

Toàn văn: PDF