Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT ĐỈNH TRONG DỮ LIỆU PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN NMR

Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Liên, Lương Thị Minh Huế, Đào Thị Hằng

Tóm tắt


Bài viết này trình bày một phương pháp liên kết đỉnh hiệu quả cho dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear magnetic resonance - NMR). Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân có nhiều tính năng mạnh mẽ, là một công cụ hữu ích cho cả phân tích định lượng và định tính. NMR và các kỹ thuật nhận dạng mẫu là công cụ kết hợp không thể thiếu được sử dụng thường xuyên trong hệ thống sinh học và trong ngành công nghiệp dược phẩm. Hiện nay đã có khá nhiều bài viết của các nhà khoa học trên thế giới đã đề cập, nghiên cứu các phương pháp liên kết cho các dạng dữ liệu tín hiệu trong đó có dữ liệu NMR.

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã phân tích các phương pháp đã có, đưa ra nhận xét và cải tiến một phương pháp đạt hiệu quả tốt hơn. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là cơ sở dữ liệu phổ cộng hưởng từ thực tế, là mẫu nước tiểu của một bệnh viện. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm với các mức, các khoảng chia dữ liệu khác nhau. Phương pháp phân tích phổ tín hiệu này đáp ứng được mục tiêu phân tích phổ được nhanh chóng, hiệu quả hơn so với một số phương pháp đã có.

Toàn văn: PDF