Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí của Trường Đại học Thái Nguyên

Ảnh trang chủ tạp chí

Thông báo

 
Chưa có thông báo nào.
 
Các thông báo khác...

T. 225, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí
RÁC THẢI THÀNH NĂNG LƯỢNG: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH VÀ HÀNH VI NHIỆT CỦA RÁC THẢI Tóm tắt
Nguyễn Hồng Nam, Khương Duy Anh, Lê Gia Thanh Trúc 3-9
KHAI PHÁ DỮ LIỆU SỬ DỤNG LÝ THUYẾT TẬP THÔ MỜ Tóm tắt
Phùng Thị Thu Hiền 10-16
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHIỀU DÀY CỦA LỚP ĐỆM KHÍ ĐẾN HIỆU QUẢ KHỬ MẶN CỦA MÔ-ĐUN CHƯNG CẤT MÀNG ĐỆM KHÍ Tóm tắt
Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trần Dũng, Nguyễn Trần Điện 17-23
MỘT VÀI KẾT QUẢ MỚI VỀ BÀI TOÁN ĐẢM BẢO CHI PHÍ ĐIỀU KHIỂN TRONG THỜI GIAN HỮU HẠN CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH PHÂN THỨ PHÙ HỢP Tóm tắt
Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Tài Giáp 24-30
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG CHO HỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ ÊM DỊU CỦA Ô TÔ Tóm tắt
Vũ Văn Tấn 31-38
SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA QUÁ TRÌNH DẠNG BESSEL PHÂN THỨ TỔNG QUÁT Tóm tắt
Vũ Thị Hương 39-44
DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM YẾU CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH NAVIER-STOKES TRONG MIỀN TỔNG QUÁT VỚI CHUẨN L2 Tóm tắt
Vũ Thị Thùy Dương, Đào Quang Khải 45-51
MỘT VÀI KẾT QUẢ MỚI VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH HỮU HẠN CỦA HỆ QUY MÔ LỚN PHI TUYẾN CẤP PHÂN SỐ CÓ TRỄ BIẾN THIÊN VÀ LIÊN KẾT TRONG Tóm tắt
Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Trường Thanh, Hoàng Ngọc Tùng 52-57
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON TRONG PHÂN TÍCH hCG Tóm tắt
Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thị Quỳnh, Thạo Văn Tạ 58-64
XÂY DỰNG BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN TỪ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ Tóm tắt
Lê Anh Tuấn 65-70
MÔ HÌNH HOÁ CỦA LỰC ĐIỆN TỪ VỚI CÔNG THỨC TỪ THẾ VÉC TƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀI TOÁN NHỎ Tóm tắt
Đặng Quốc Vương 71-75
TÍNH GIẢI ĐƯỢC CỦA BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN SỬ DỤNG HÀM GREEN Tóm tắt
Ngô Thị Kim Quy 76-81
MỘT PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ CHO KHÔNG ĐIỂM CỦA TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU CỰC ĐẠI TRONG KHÔNG GIAN HILBERT Tóm tắt
Phạm Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thúy Hoa, Nguyễn Tất Thắng 82-90
ĐÁNH GIÁ PHƠI NHIỄM HỢP CHẤT BTEX ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI TẦNG HẦM ĐỖ XE Ở CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG HÀ NỘI Tóm tắt
Võ Thị Lệ Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nghiêm Trung Dũng, Minoru Yoneda 91-98
QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MIẾN TẠI LÀNG NGHỀ ĐÔNG THỌ, THÁI BÌNH, VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Thị Tố Oanh 99-103
THỰC TRẠNG VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI LÀNG MỲ GẠO KHẮC NIỆM, TỈNH BẮC NINH Tóm tắt
Phạm Thị Tố Oanh 104-110